Детска стая във Велико Търново

Вариант 1:

Вариант 2:

Реализация: